Tag Archives | Ananda

Srila-Sridhar-Maharaj-White-Sweater-Duotone-Thumb

The Real Integer

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj explains the relationship between truth and beauty.

Srila-Sridhar-Maharaj-Glancing

The Path of Joy

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj reminds devotees of the real utility of knowledge.