Tag Archives | Sri Rupa

Srila-Sridhar-Maharaj-Filtered-Thumb-(Blue)

The Tenor of Divine Service

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj explains the respect inherent in the proper approach to love divine.