Tag Archives | Rasa

Srila-Sridhar-Maharaj-Smiling-Blue-Duotone

The Fruit of the Veda

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj explains the inheritance of the eternal soul.