Tag Archives | Bhakti Saranga Goswami Maharaj

Bhakti-Saranga-Goswami-Maharaj

A Genuine Goswami

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur’s praise of his disciple Śrīla Bhakti Sāraṅga Goswāmī Mahārāj.

Srimad-Bhakti-Saranga-Goswami

A Purifying Sun

In honour of the disappearance day of Srimad Bhakti Saranga Goswami Maharaj today, we are presenting the pranam mantra Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj wrote for him.