Tag Archives | Srila Narottam Thakur

Srila-Sridhar-Maharaj-White-Sweater-Duotone-Thumb

The One

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj summarises the early life of Śrīla Narottam Dās Ṭhākur.